نام دیواری به طول ۱۵۵ کیلومتر و به ارتفاع ۲ متر بود که پس از خاتمهٔ جنگ جهانی دوم و شکست حزب نازی (حزب حاکم بر آلمان) تأسیس شد. این دیوار در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹ به‌مدت ۲۸ سال شهر برلین را به دو منطقهٔ شرقی و غربی تقسیم کرده‌بود.این دیوار اصلی‌ترین نماد جنگ سرد بود که به پردهٔ آهنین مشهور شد. گالری سمت شرقی دیوار با طول بیش از یک کیلومتر ، مهم ترین بخش دیوار است که هنوز تخریب نشده است.

 

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: