فرودگاه فرانکفورت (FRAPORT)

فرودگاه فرانکفورت یک فرودگاه بین‌المللی اصلی است که در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی مرکز فرانکفورت و در پنجمین شهر بزرگ آلمان قرار دارد. این فرودگاه پس از فرودگاه هیترو لندن، فرودگاه شارل دوگل پاریس سومین فرودگاه پررفت‌وآمد و بزرگ در اروپا میباشد ، که 98 ایرلاین به 250 مقصد در 105 کشور جهان را پوشش می دهد وحدود 4هزار و 650 پرواز مستقیم دارد.